Ha  tevékenységünkkel kapcsolatos információkat,  illetve más szolgáltatásunkat szeretné elérni, kérjük, használja a menüpontokat! Amennyiben a nevét, elérhetőségét a megrendelés, érdeklődés  elküldésekor  megadta a részünkre, a visszajelzés lehetővé tétele érdekében, elfogadta az adatkezelési szabályzatunkban foglaltakat.  Amennyiben a megrendelés teljesítését követően az adatai törlését kéri, ezt jelezze számunkra, erre az egyéb vonatkozó szabályzók figyelembe vételével teljesítjük. Ellenkező esetben az adatok a bizalmas adatokra vonatkozó előírásoknak megfelelő rendszerben tárolásra kerülnek, így egy következő érdeklődés, megrendelés esetén ezekre hivatkozunk.

A Vépgép Kft. a www.vepgep.hu  honlapon teszi lehetővé az érdeklődők számára, hogy a honlapon kínált szolgáltatásokat igénybe vegyék, érdeklődjenek, vagy megrendelést adjanak le.  

A honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. A használat során sütit (cookie) kaphat honlapunktól, és az oldalunk látogatottságát figyelő vállalkozástól . A sütik elfogadása nem kötelező, a böngészőben letiltható, viszont egyes szolgáltatásainkat (mint például az oldalra való belépés) csak a sütik elfogadásával tudja igénybe venni.

Az interneten történő üzenettovábbítás tartalmához a Vépgép Kft. információbiztonsági intézkedései ellenére, tőle függetlenül illetéktelen személyek hozzáférhetnek, módosulhat vagy elveszhet a tartalom. A Vépgép Kft. azon károkért, veszteségekért nem felel, költségtérítést nem vállal, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, nem vállal felelősséget a honlap üzemzavaráért, az információvesztéséért. A Vépgép Kft . nem felel az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért.

A VÉPGÉP Kft.  a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosíthatja, átírhatja, továbbá az elérhetőségét megszüntetheti.

Az adatok kezelésével kapcsolatban a VÉPGÉP Kft. ezúton is tájékoztatja a megrendelést adókat, érdeklődőket az általa kezelt személyes adatok kezelésének módjáról, az adatkezelés elvéről, jogalapjáról és céljáról; a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A VÉPGÉP Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és törvénnyel összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli, az adatkezelési szabályzatának megfelelően.

Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

 • 1992. évi LXIII. törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

További, az adatkezelésre iránymutatást adó jogszabályok:

 • 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
 • 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2016/679 EK Rendelet

Az adatkezelő megnevezése:

VÉPGÉP Kft. 

Az adatkezelő elérhetősége:

A www.vepgep.hu  kapcsolat menüpontban megadottak alapján.

 1. Az adatkezelés a honlapon keresztül megrendelést, érdeklődést azok adataira (név, e-mail cím, telefonszám stb.) vonatkozik. Az adatkezelés a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a szolgáltatásokról történő tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
 2. Az adatkezelés a jelentkezők által megadott érdeklődés adataira, valamint a megrendeléshez szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az adatkezelés a 2016/679 EK Rendeletnek  megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező önkéntes hozzájárulása a 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulást az érintett a honlap és a szolgáltatás használatával, valamint a honlapon az adatkezelési nyilatkozat megismerésének és elfogadásának figyelembevételével adhatja meg (megrendelés, érdeklődés leadása előtt kérjük, olvassa el a tájékoztatót.).

A VÉPGÉP Kft. a megrendelést leadó, szolgáltatásról érdeklődő által a megrendelés során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.

 1. Érdeklődés  esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím
 2. Megrendelés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, cím

Az álláshirdetésekre jelentkezők esetében az emailben megadott személyes adatok kezelése az előírásoknak megfelelően történik. Amennyiben a jelentkezésből foglalkoztatási jogviszony alakul ki, a munkatárs személyes adatait a VÉPGÉP Kft. az adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. Amennyiben foglalkoztatási jogviszony nem jön létre, úgy a jelentkező külön kérésére a személyes adatok törlésre kerülnek, ellenkező esetben az adatok az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően tárolásra kerülnek.

Online jelentkezés során megadott adatok kezelésének célja a jelentkezővel (érdeklődővel) történő kapcsolatfelvétel, a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás, megrendelés fogadás.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Elektronikus felületen leadott  megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a honlapon megadott kapcsolattartók számára küldött  érdeklődés, megrendelés leadásával  kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén  az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart. Kérés esetén az adatok az esedékesség napján törlésre kerülnek.

Az érdeklődők adatait a VÉPGÉP Kft. harmadik fél részére nem adja tovább. 

A VÉPGÉP Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a megrendelők és érdeklődők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, védett szerveren tárolja.

A megrendelést leadó  és érdeklődő természetes személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni a VÉPGÉP  Kft . által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Tájékoztatás kérhető: www.vepgep.hu  címen.

Amennyiben a megrendelő információt kérő az adatainak törlését kéri, azt írásban jelezheti.  A Vépgép  Kft . a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat. 

A Vépgép Kft. jogosult kártérítés érvényesítésére, amennyiben a megrendelést adó a leadott  megrendelés során a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, és a hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

A VÉPGÉP Kft. külön figyelemmel kezeli az elektronikus levélcímeket és azok felhasználását, így azokat – amennyiben a megrendelést leadó, érdeklődő hozzájárulását adta - csak az alábbi esetekben használja fel:

 • kapcsolattartáshoz
 • megrendelés teljesítéséhez.

A VÉPGÉP Kft. reklám és hirdetés céljából e-mailt csak abban az esetben küld, ha az érdeklődő előzetesen, egyértelműen kifejezett, önkéntes hozzájárulását adta. 

A VÉPGÉP Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a megrendelést adók , érdeklődők külön előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érdeklődő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

A VÉPGÉP Kft. weboldalán elhelyezett szöveg, kép, letölthető dokumentum, és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a weboldalon található tartalmakat más személy kizárólag a VÉPGÉP Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A jogellenes felhasználás szerzői, polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Vépgép Kft. - szerzői joggal védve – Minden jog fenntartva

Veszprém, 2021. március 3.